پرینت
 • English (English)

 • مسابقات||||43||||مسابقات
 • م1||||53||||مسابقات
 • مم||||54||||مسابقات
 • خ||||55||||مسابقات
 • بی||||56||||مسابقات
 • sdfsd||||57||||مسابقات
 • dgfd||||58||||مسابقات
مسابقات بزرگ رزم سلطان به مناسبت هفته دفاع مقدس

 • محمدفلاح زاده||||45||||محمدرضا فلاح
 • pik||||48||||محمدرضا فلاح
 • ;lk||||66||||محمدرضا فلاح
 • 6||||79||||محمدرضا فلاح
انتصاب محمدرضا فلاح زاده به عنوان مسئول انجمن رزم سلطان ایران
 • 1||||1||||گالری هدر سایت
 • 2||||2||||گالری هدر سایت
 • 3||||3||||گالری هدر سایت

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

رزم سلطان برگرفته از فنون استاد سلطانی است.استاد بدنبال استفاده هر چه بیشتر قدرت برای دفاع از حق وحقیقت ورزش میکند،استاد با داشته های غنی فنی بدنبال آنست که از راه فرهنگ ادامه دهد و از جزء قدرت به کمال آن برسد.این راه را در مکتب اسلام و روش اهل بیت (ع) میداند.پس می کوشد با ریاضت بسیار و تمرینات جسمی سخت و تهذیب نفس در مسیر پاکی و صداقت آنهم به روش اهل بیت قدم بردارد و بغیر از این را خطا میداند معتقد است هرگونه پاکی و صداقت بجز مرام اهل بیت خطا است (مثال شیطان که هزاران سال در بهشت بود و ادعای پاکی و خلوص داشت اما دروغ میگفت و نداشت) و  ادامه مطلب ...   

 • 1||||76||||karami
 • 2||||77||||karami
 • 3||||78||||karami
سخنرانی سردار دکتر حسین الله کرم در مسابقات بزرگ رزم سلطان به مناسبت هفته دفاع مقدس